bioGO-logo

GS 200

GS 200 löser envisa föroreningar på naturligt sätt. Fördelen med detta rengöringsmedel är att en stor del av ingredienserna bygger på förnybara råmaterial i stället för på olja.
Dessa naturliga ingredienser har enastående förmåga att lösa envisa föroreningar. Ett fullgott alternativ till lösningsmedel som innehåller VOC och/eller irriterande ämnen.
Ett extremt tunt skikt räcker för att avlägsna envisa föroreningar. Optimal prestanda i kombination med personalskydd och minskad miljöpåverkan. Detta starkt koncentrerade rengörings- och avfettningsmedel är NSF-certifierat för användning inom livsmedelsindustrin. Fastsittande fett, rostskyddsvax, adhesivrester, bitumen, tectyl, silikon, tätningsmassor, gummi, förkoksningar – produkter av termisk nedbrytning av syntetmaterial och olja – och mycket mer kan effektivt avlägsnas från kullager, snäckväxlar, cylindrar och munstycken.

Fastbrända oljeskikt löses upp och avlägsnas säkert från växellådor och motorer. Medlet har egenskaper som gör att den avdunstar långsammare än konventionella lösningsmedel. Detta gör att det verkar under längre tid, vilket ger god effektivitet.

Lämnar inga oljiga rester på de rengjorda ytorna. 
Den höga flampunkten (> 100 °C) gör appliceringen av avfettningsmedlet säkrare. Medlet är VOC-reducerat, vilket gör att det avger mycket lite ångor vid applicering, vilket ger mindre miljöpåverkan och mindre exponering för personalen. 
GS200 är klart för användning för manuell rengöring eller badprocesser (även återanvändbart). Spreja bara på ett tunt skikt och torka bort med en absorberande trasa när det verkat en kort stund. Den rengjorda ytan är praktiskt taget fri från rester. 

VOC-reducerat, oantändligt 

Ett alternativ till lösningsmedel som innehåller VOC och/eller irriterande ämnen 

Avlägsnar mycket kraftiga föroreningar, som olja och fett, bitumen, smörjmedel, korrosionsskyddsvax, harts, gummirester och gummimärken samt färg

Avlägsnar fastbrända oljeskikt från växellådor och motorer

Avlägsnar skyddsfilm- och adhesivrester

Hög flampunkt (> 100 °C) 

Mycket ekonomiskt – ett extremt tunt skikt räcker 
Utmärkt rengöringseffekt även kallt 
Behaglig lukt 

NSF-certifierat under K3 146720